മുബാരിസ് ചീക്കോട്‌

മുബാരിസ് ചീക്കോട്‌

പ്രളയം; ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍

1924 ലെ പ്രളയത്തിനുശേഷം കേരളം കണ്ട അതിരൂക്ഷമായ പ്രകൃതി ദുരന്തമായിരുന്നു 2018ലെ മഹാപ്രളയം. വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രകൃതി അതിന്റെ രൗദ്രഭാവം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മള്‍ കണ്ടത്. അതി...

Read more
error: Content is protected !!
×