ഉമ്മു ശുറഹ്ബിൽ സ്വലാത്ത് നഗർ

ഉമ്മു ശുറഹ്ബിൽ സ്വലാത്ത് നഗർ

ഒരനുരാഗിയുടെ ഹജ്ജ് ഡയറി

ഹി: 1438 ദുല്‍ഹിജ്ജ 4 , ഇന്ന് മദീനയോട് വിട പറയുകയാണ്. ബാബു ഉസ്മാനിലൂടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ സൗറിന്റെ താഴ്‌വരയില്‍ മുഴങ്ങിയ വരികള്‍ ഓടിയെത്തി. ''ഇസ് സീഡിയോം പേ...

Read more
error: Content is protected !!
×