യൂനുസ് അദനി എം.ടി.പി

യൂനുസ് അദനി എം.ടി.പി

Photo by Bonnie Kittle on Unsplash

മനത്തട്ടില്‍ മരിക്കുന്ന മടിത്തട്ടിന്‍ സ്മരണകള്‍

പഞ്ചറുമ്മാമയെന്നാണ് മകന്റെ മകന്‍ വല്ല്യുമ്മയെ വിളിക്കാറ്. കാരണമെനിക്ക് അനുമാനിക്കാന്‍ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവന്റെ കൈയുമായി വല്ല്യുമ്മയുടെ കൈയിനെ താരതമ്യം ചെയ്തുനോക്കുമ്പോള്‍, ഇസ്തിരിയിടാത്ത തൊലിപ്പുറം, പെടലിയൊടിഞ്ഞ നടുപ്പുറം, ചിരട്ട പൊട്ടിയ...

error: Content is protected !!
×