അബൂ സിയാദ് മേല്‍മുറി

അബൂ സിയാദ് മേല്‍മുറി

ഉത്കൃഷ്ട ചങ്ങാതി

നല്ല പുസ്തകം നിന്‍ കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുമാത്രം കെങ്കേമമാണതെന്നല്ലെ? നീ എന്തു തിരക്കിലാണെങ്കിലും അവന്‍ നിന്നെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും ഫോണില്‍ വിളിച്ചൊരിക്കലും അവന്‍ നിന്നെ വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യില്ല...

Read more
error: Content is protected !!
×