ഞാൻ മുസ്‌ലിം

ഞാന്‍ മുസ്‌ലിം, രണ്ടു കുറി കുഞ്ഞാലി ഒരു കുറി അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ ഉബൈദില്‍ താളമിട്ടവന്‍ മോയിന്‍കുട്ടിയില്‍ മുഴങ്ങിപ്പെയ്തവന്‍ 'ക്രൂരമുഹമ്മദരു'ടെ കത്തി കൈവിട്ടില്ലെങ്കിലും മലബാര്‍ നാടകങ്ങളില്‍ നല്ലവനായ അയല്‍ക്കാരന്‍...

error: Content is protected !!
×