ഹജ്ജ്

കൂട്ടിപ്പിടിച്ച കൈയിൽ നിന്നു തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ 'ഹാജറും' മറ്റുള്ളവർ 'ഇബ്റാഹീമു' മായി മാറുന്നു. ഈ വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടത്തിൽ എവിടെത്തിരക്കും, 'അല്ലാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം' കഅ്ബയുടെ നാഥനിൽ...

സ്പെയർപ്പാർട്ട്

ആപ്പീസു ഫയലുകൾ- ക്കിടയിലൊരു ഫയൽ - മേരീ പോൾ തൊഴിലാളിസ്റ്റോറിലു- ണ്ടൊരിക്കലും വറ്റാത്തൊരെണ്ണപ്പാട്ട-മോഹനൻ ഗാരേജിലെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾക്കിട- യ്ക്കുണ്ടല്ലോ ശിവരാമൻ. ശിവരാമന് ഡീസൽ- മഴയിലാറാട്ട്, അന്തർദ്ദേശീയ തൊഴിലാളി- ദിനത്തിൽ...

എല്ല് വിണ്ടുകീറുന്ന ചൂടിലും മാംസം ഒട്ടിപ്പോകുന്ന തണുപ്പിലും പുര ഒലിച്ചുപോയി ചെങ്കല്ലു കഷ്ണങ്ങളായ് തീരങ്ങളിലേക്ക് പാർക്കാൻ പോകുന്ന മഴക്കാലത്തും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. നരച്ചുവറ്റിയ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ...

നടന്ന് നടന്നാണ് കൊണ്ടോയിരുന്നത്

കുട്ടയിൽ മണ്ണിട്ട് അടുക്കി ഐസിട്ട് മണ്ണിട്ട് അടുക്കി കുട്ടയിൽ മീനുകൾ നടന്ന് നടന്നാണ് കൊണ്ടോയിരുന്നത് കാല് ചുടുമ്പം കൊറേ നേരമിലയിൽ ചവിട്ടി ഉച്ചിവെയിലടിക്കുമ്പോ ചരുവം ചെരിച്ച് വാലിയാമൊരലോ...

ഞാൻ മുസ്‌ലിം

ഞാന്‍ മുസ്‌ലിം, രണ്ടു കുറി കുഞ്ഞാലി ഒരു കുറി അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ ഉബൈദില്‍ താളമിട്ടവന്‍ മോയിന്‍കുട്ടിയില്‍ മുഴങ്ങിപ്പെയ്തവന്‍ 'ക്രൂരമുഹമ്മദരു'ടെ കത്തി കൈവിട്ടില്ലെങ്കിലും മലബാര്‍ നാടകങ്ങളില്‍ നല്ലവനായ അയല്‍ക്കാരന്‍...

error: Content is protected !!
×