സച്ചിദാനന്ദന്‍

സച്ചിദാനന്ദന്‍

കവി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ്

ഞാൻ മുസ്‌ലിം

ഞാൻ മുസ്‌ലിം

ഞാന്‍ മുസ്‌ലിം, രണ്ടു കുറി കുഞ്ഞാലി ഒരു കുറി അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ ഉബൈദില്‍ താളമിട്ടവന്‍ മോയിന്‍കുട്ടിയില്‍ മുഴങ്ങിപ്പെയ്തവന്‍ 'ക്രൂരമുഹമ്മദരു'ടെ കത്തി കൈവിട്ടില്ലെങ്കിലും മലബാര്‍ നാടകങ്ങളില്‍ നല്ലവനായ അയല്‍ക്കാരന്‍...

error: Content is protected !!
×