ആംഗ്ലോ സഖാഫി

ആംഗ്ലോ സഖാഫി

masjid-pogung-dalangan-DBsQFuIbXg4-unsplash.jpg

ശഅ്ബാന്‍: മുത്ത്‌നബിയുടെ മാസം

നോമ്പിന്റെ മാസമായ റമളാനിലും യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ട റജബിനുമിടയിലെ പവിത്രമായ മാസമാണ് ശഅ്ബാന്‍. റജബ് മാസത്തില്‍ ഇസ്തിഗ്ഫാറിലൂടെ നട്ട വിത്തിന് വളം നല്‍കി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തേണ്ട മാസമാണിത്. വരാനിരിക്കുന്ന മാസം...

error: Content is protected !!
×