കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

മുസ്ലിം ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഭാവി

ഒാരോ സമൂഹത്തിനും അവര്‍ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലും പ്രദേശത്തിലും സന്ദര്‍ഭങ്ങൡ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരിക സ്വാഭാവികമാണ്. എങ്കിലും മുന്‍ കടന്നുപോയ കാലങ്ങൡ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കുറേക്കൂടി...

Read more
error: Content is protected !!
×