ഫഹ്മിദ ഹന്ന മലപ്പുറം

ഫഹ്മിദ ഹന്ന മലപ്പുറം

‘ആച്ചീ, ഇച്ച് വേദനിക്കണ്..’

Photo by Saneej Kallingal on Unsplash

അഞ്ച് വയസ്സ് ഇനിയും തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പാത്തു മോൾ ആച്ചീ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആധിയാണ്.ഒരു കാരണവും കൂടാതെ എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുന്ന അപൂർവ്വ രോഗത്തിനുടമയാണ് എന്റെ കുട്ടിയെന്ന്...

Read more

പാതി പൂത്ത പാഴ് മരങ്ങള്‍

ആരാലും എത്തി നോക്കാത്ത ആ ഉമ്മറപ്പടിയില്‍ അവള്‍ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം കുറേയായി. പണ്ട് ഒസ്സാന്‍ ഹൈദര്‍ക്ക തറവാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ മുടി കളയാന്‍ വരുന്ന...

Read more
error: Content is protected !!
×