നിസാം ചാവക്കാട്

നിസാം ചാവക്കാട്

Photo by Dan Freeman on Unsplash

ഖിവാമ: പുരുഷാധികാരത്തെ അദ്കിയ നിര്‍വചിക്കുന്ന വിധം

ഇസ്‌ലാമിനകത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായ പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്ന ധാരണയെ ആളിപ്പടര്‍ത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഖിവാമ സംവിധാനം ഏറെ ആക്കം കൂട്ടിയതായി കാണാം. നഖ്‌ലിന്റെ അക്ഷരവായനയുടെ അയോഗ്യതയോ സ്ത്രീ സ്വത്വത്തെ...

error: Content is protected !!
×