സ്വഫ്‌വാന്‍ അദനി പനമരം

സ്വഫ്‌വാന്‍ അദനി പനമരം

തിരിച്ചു വരവ്

വേനല്‍ കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ അകലേക്ക് പോയി ചെപ്പിടത്തില്‍ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാന്‍ രസമാണ്. അതത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് ഉമ്മിച്ചി പറഞ്ഞതോര്‍മ്മയുണ്ട്. ഇടക്കൊരു വേനലില്‍ അലഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിന്...

Read more
error: Content is protected !!
×