സയ്യിദ് സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസ് കരിപ്പൂര്‍

സയ്യിദ് സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസ് കരിപ്പൂര്‍

മലപ്പുറത്തെ ബുഖാരി സാന്നിധ്യം

മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ അവിടത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ബുഖാരി സാദാത്തീങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യ പങ്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാകും. മറ്റു സാദാത്തീങ്ങളുടെ ചരിത്രം പോലെ ഇവരുടെ ചരിത്രം...

Read more
error: Content is protected !!
×