സ്വാലിബ് അബ്ദുറഹ്മന്‍ ആല്‍പറമ്പ്

സ്വാലിബ് അബ്ദുറഹ്മന്‍ ആല്‍പറമ്പ്

Photo by Zahid Lilani on Unsplash

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലേ?

ഖൈറുവാനിലെ ലോകപ്രശസ്തനായ ന്യായാധിപന്‍, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാം മാലിക്ബ്‌നു അനസ്(റ) വിന്റെ ശിഷ്യരില്‍ പ്രധാനിയും മദ്ഹബിനെ ക്രോഡീകരിച്ചവരുമായി യുഗപ്രഭാവന്‍, ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളില്‍ നിന്നും സിഖ്‌ലിയ്യ ജയിച്ചടക്കിയവരിലെ മുണിപ്പോരാളി,...

error: Content is protected !!
×