തസ്മിൻ ശിഹാബ്

തസ്മിൻ ശിഹാബ്

ബാലസാഹിത്യകാരി, അധ്യാപിക.
സുമയ്യ എന്ന ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവാർഡ് നേടി.

No Content Available
error: Content is protected !!
×