ആസാദ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ

ആസാദ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ

എഴുത്തുകാരൻ, സംഘാടകൻ

പി.എം.കെ ഫൈസി; പ്രബോധനകലയുടെ മാർഗദർശനം

പി.എം.കെ ഫൈസി; പ്രബോധനകലയുടെ മാർഗദർശനം

കേരളത്തിലെ സുന്നി മുസ്‌ലിം മാധ്യമ സാംസ്കാരിക ധാരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതുചക്രവാളം തീർത്ത പണ്ഡിതനും ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പി.എം.കെ. ഫൈസി വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം പിന്നിടുന്നു. പ്രബോധന സാധ്യതകളുടെ...

error: Content is protected !!
×