ഇ. സുലൈമാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

ഇ. സുലൈമാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാം

സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാം

ഇസ്്ലാം എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥം പോലെ തന്നെ അത് മഹിമയുടെ, രക്ഷയുടെ മതമാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. വൃക്ഷം വരെ ആവശ്യമില്ലാതെ മുറിക്കരുതെന്നാണ് മത കാഴ്ചപ്പാട്. നബി തങ്ങള്‍...

error: Content is protected !!
×