ഫാരിസ് റഹ്മാന്‍ പൂക്കൊളത്തൂര്‍

ഫാരിസ് റഹ്മാന്‍ പൂക്കൊളത്തൂര്‍

Photo by Hal Gatewood on Unsplash

ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ; ഇസ്‌ലാം പറയുന്നത്‌

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വിവാഹം നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 2018 മെയ് മാസത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഇഷാനും സൂര്യയും തമ്മില്‍ നടന്ന വിവാഹവും അതിന്റെ ഫലമായി നടന്ന...

error: Content is protected !!
×