ഫയാസ് അത്തിപ്പറ്റ

ഫയാസ് അത്തിപ്പറ്റ

സ്വല്ലല്‍ ഇലാഹ്: ഉമര്‍ ഖാളി(റ)യുടെ തോരാത്ത പ്രണയം

Photo by Faruk Kaymak on Unsplash

ഹജ്ജ് കര്‍മ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. യാത്രാ സംഘം മദീന ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര തിരിച്ചു. ഒട്ടകപ്പുറത്തുള്ള യാത്ര. ശരീരം മദീനയിലെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് എപ്പോഴോ മദീനയിലാണ്. ഉമര്‍ ഖാളി(റ)ഉം സംഘവും...

Read more

പ്രതീക്ഷ

പച്ചപുതച്ച നെല്‍പാടം കാത്തിരുന്ന പച്ചക്കുതിരക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഉണങ്ങിയ നെല്‍ കതിരുകള്‍. മഴകാത്തു കരഞ്ഞ തവളകള്‍ക്ക് കിട്ടിയത് കര്‍ഷകന്റെ രണ്ട്തുള്ളി ചുടു കണ്ണീര്‍ മത്സ്യം കാത്തിരുന്ന മീന്‍...

Read more
error: Content is protected !!
×