ഫായിസ് വി നാട്യമംഗലം

ഫായിസ് വി നാട്യമംഗലം

വിദ്യാർത്ഥി

ആ പതിനെട്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെന്തു ചെയ്യും?

ആ പതിനെട്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെന്തു ചെയ്യും?

രാജ്യത്തെ കോച്ചിംഗ് തലസ്ഥാനമായി പേരെടുത്ത നഗരമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട. 1980 കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ആധുനിക കോട്ടയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1949ൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസിയിൽ ജനിച്ച വിനോദ്കുമാർ ബൻസാലായിരുന്നു...

error: Content is protected !!
×