ശൈഖ് ഹംസ യൂസുഫ് യു.എസ്.എ

ശൈഖ് ഹംസ യൂസുഫ് യു.എസ്.എ

ജീവിതം ഇസ്ലാമാക്കുക

ജീവിതം ഇസ്ലാമാക്കുക

വളരെ തിരക്കുപിടിച്ച ആധുനിക ജീവിത ശൈലിയില്‍ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിച്ച അരുതായ്മകളെയും സംഘട്ടനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുനരാലോചിക്കാന്‍ നമ്മിലധികം പേര്‍ക്കും സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല. മതവാദികള്‍ എന്നും മതനിരപേക്ഷകരെന്നും സ്വന്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ്...

error: Content is protected !!
×