ഹുസൈൻ കൊടിഞ്ഞി

ഹുസൈൻ കൊടിഞ്ഞി

ലേഖകൻ, രണ്ടാം വർഷ അദനി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി

കൊടിഞ്ഞിയിലെ നിലാവെളിച്ചം

കൊടിഞ്ഞിയിലെ നിലാവെളിച്ചം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കൊടിഞ്ഞിയിലെത്താം. ആത്മീയാനുഭൂതികളുടെ അവിസ്മരണീയമായ ഓർമകളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വയലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതിരമണീയമായ ഗ്രാമം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന...

error: Content is protected !!
×