ജോഷി ജോണ്‍ തിരുവമ്പാടി

ജോഷി ജോണ്‍ തിരുവമ്പാടി

absolutvision-UudGNHJdNSo-unsplash.jpg

സ്‌പൈനല്‍ കോഡ് ഇന്‍ജുറിയും സങ്കീര്‍ണ്ണതകളും

എട്ടാം തരം പാസ്സായ സമയത്താണ് എന്റെ സ്‌പൈനല്‍ കോഡില്‍ ഒരു ട്യൂമര്‍ വളര്‍ന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്നു സര്‍ജറിയടക്കം ഏറെക്കാലം നീണ്ടചികിത്സകള്‍ നടന്നെങ്കിലും ശരീരം തളര്‍ന്നു കിടപ്പിലായി. ഇപ്പോള്‍...

error: Content is protected !!
×