ജുനൈദ് അദനി കൂരിയാട്‌

ജുനൈദ് അദനി കൂരിയാട്‌

തേനു പോല്‍  മധുരിച്ച സരണി

തേനു പോല്‍ മധുരിച്ച സരണി

കോട്ടക്കല്‍ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലെ 15-ാം വാര്‍ഡാണ് കൂരിയാട്. ഇരു സമസ്തയും സംയുക്തമായ മഹല്ല്. ഇവിടത്തെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിനു പിന്നില്‍ ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ കഥ പറയാനുണ്ട്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എതിരാകാതെ...

error: Content is protected !!
×