കെ.എന്‍ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍ താഴെക്കോട്‌

കെ.എന്‍ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര്‍ താഴെക്കോട്‌

സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ലാത്ത കാലത്തെ സാഹസിക യാത്ര

സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ലാത്ത കാലത്തെ സാഹസിക യാത്ര

രണ്ട് തവണയാണ് ഞാന്‍ ഹജ്ജിന് പോയത്. അതില്‍ ആദ്യത്തേത് 1978-80 കാലത്താണ്. വാര്‍ദ്ധക്യം കാരണത്താല്‍ ഒന്നും കൃത്യമായി ഓര്‍മ്മയില്ല. ഏറെ വിസ്മയങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അന്നത്തെ കപ്പല്‍ യാത്ര....

error: Content is protected !!
×