മിസ്‌രിയ സുലൈമാന്‍

മിസ്‌രിയ സുലൈമാന്‍

ന്റെ ഉസ്താദ്

ന്റെ ഉസ്താദ്

'മോള് പര്‍ദ്ദ തന്നെയല്ലേ ഇടാ... ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളാണ് ട്ടോ' പെണ്ണുകാണാന്‍ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ആരുടെയോ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. വാതിലിനോട് ചാരി നിന്ന ഞാന്‍ ഒന്ന് നിവര്‍ന്നു...

error: Content is protected !!
×