മുഹമ്മദ് ഇ.കെ നെല്ലിക്കുത്ത്

മുഹമ്മദ് ഇ.കെ നെല്ലിക്കുത്ത്

മലബാര്‍, മഖ്ദൂം, അദ്കിയ: മനുഷ്യസങ്കല്‍പങ്ങളിലെ പുനരാലോചനങ്ങള്‍

Photo by Huilin Dai on Unsplash

എല്ലാ വഴികളും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഉറങ്ങുന്നു. പരിചിതമല്ലാത്ത പൊടികള്‍ കാലടിപ്പാടുകെള അവ്യക്തമാക്കുന്നു. മെഴുകുതിരി കെടുത്തൂ... വീഞ്ഞു കൂജയും കോപ്പയും എടുത്തുമാറ്റൂ... നിന്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത വാതിലുകള്‍ പൂട്ടൂ......

Read more
error: Content is protected !!
×