എ. നജീബ് മൗലവി മമ്പാട്

എ. നജീബ് മൗലവി മമ്പാട്

മദ്ഹബുകള്‍ അനുഗ്രഹം

മദ്ഹബുകള്‍ അനുഗ്രഹം

ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ കര്‍മ്മകാര്യ നിയമങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാണു മദ്ഹബുകള്‍. ശരീഅത്തിന്റെ മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ ഭാഗം വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവ പരമ്പരാഗതമായി അനിഷേധ്യമായ നിലക്ക് തലമുറകള്‍ തോറും ലഭിച്ചു...

error: Content is protected !!
×