നോക്കുകുത്തി

നോക്കുകുത്തി

നിരാശയുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മൾ അതിജീവിക്കും.

നിരാശയുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മൾ അതിജീവിക്കും.

കുറ്റത്തേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കുറ്റം സ്വാഭാവികവൽകരിക്കൽ. റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിൻ്റെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു. നൂറോളം തെളിവുകളുള്ള ഒരു കേസിൽ, അനവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും മതിയായ തെളിവില്ലെന്ന പേരിൽ പ്രതികളെ...

error: Content is protected !!
×