അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ് അദനി തെന്നല

അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ് അദനി തെന്നല

Photo-by-Kobu-Agency-on-Unsplash.jpg

പ്രകൃതിയുടെ നാശം, നമ്മുടെയും

നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും നമ്മള്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏല്‍പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഘാതത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രകൃതി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയുമായുള്ള...

diego-ph-SZYreZsJ-fE-unsplash

അവന്റെ കവിത

സാത്താന്റെ അരുണ കിരണങ്ങളേറ്റു ഞാന്‍ വാടി തളര്‍ന്നിടും ഹൃദയമാലൊരുവേള ഉപമകളില്ലാ കവിതാ വായിക്കാനിടയായി പ്രപഞ്ചം കാടും മലയും മാടും മനുഷ്യനും നിറയുമാ വരികളിലെവിടെയും കാണാം നിപുണന്‍ കവിയെ.....

error: Content is protected !!
×