സുഫിയാന്‍ പള്ളിക്കല്‍ബസാര്‍

സുഫിയാന്‍ പള്ളിക്കല്‍ബസാര്‍

ലിംഗ-ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതം

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകളെക്കുറിച്ചുളള അഭിപ്രായങ്ങളും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ചിന്തകളും പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. ഭിന്നലിംഗക്കാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ പല കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കും ഇടവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡറുകളിലെ...

Read more
error: Content is protected !!
×