സുഫിയാന്‍ പള്ളിക്കല്‍ബസാര്‍

സുഫിയാന്‍ പള്ളിക്കല്‍ബസാര്‍

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

ലിംഗ-ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതം

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകളെക്കുറിച്ചുളള അഭിപ്രായങ്ങളും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ചിന്തകളും പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. ഭിന്നലിംഗക്കാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ പല കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കും ഇടവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡറുകളിലെ...

error: Content is protected !!
×