ഉമർ മഹ്റൂഫ് അദനി

ഉമർ മഹ്റൂഫ് അദനി

Photo-by-James-Bold-on-Unsplash.jpg

യവനജ്ഞാന വിപ്ലവം

''ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും അതില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ളത്'' - അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളില്‍ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ അനേകം ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരെ യൂറോപ്പ് ലോകത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുകയുണ്ടായി....

Photo-by-Edoardo-Busti-on-Unsplash.jpg

ലോഗൗട്ട്

'ലൈഫ് ആപ്പി'ലുടനീളം, അവന്റെ 'സ്റ്റാറ്റസ്' 'ബ്യിസി'യായിരുന്നു. തന്റെ താന്തോന്നിത്തരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം 'ലൈക്കും' 'കമ്മന്റ്‌സു'മിടാന്‍, 'ബഡ്ഡി'കള്‍ എമ്പാടുമായിരുന്നു. 'ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റു'കള്‍ ദൈനംദിനം 'അപ്‌ഡേറ്റ്' ചെയ്യപ്പെട്ടു. തിരക്ക് പിടിച്ച 'ചാറ്റിംഗി'നിടെ ഒരു...

Photo-by-Valentin-Salja-on-Unsplash.jpg

തുരുമ്പെടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

ഭരണപഥത്തിലേറിയിട്ട് മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ട പോലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്നു ലീവെടുക്കാന്‍' എന്ന ‘പൊതുമൊഴി'യെ...

error: Content is protected !!
×