സക്കരിയ്യ അദനി ആലത്തൂര്‍പടി, റാഷിദ് അദനി കമ്പളക്കാട്, ഉനൈദ് അദനി ഒതളൂര്‍

സക്കരിയ്യ അദനി ആലത്തൂര്‍പടി, റാഷിദ് അദനി കമ്പളക്കാട്, ഉനൈദ് അദനി ഒതളൂര്‍

അരികുവത്കരണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല

കിഴക്കിന്റെ വെനീസ്, ചന്ദ്രാര്‍കന്‍ ശോഭ കുറഞ്ഞ ദിനം. രാത്രി വൈകുന്തോറും ഇരുട്ടിന്‍ കാഠിന്യം വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്. ഗ്രാമങ്ങള്‍ നിശ്ചലതയില്‍ മിഴിയടച്ചിരിക്കുന്നു. ശാന്താന്തരീക്ഷത്തില്‍ വിളക്കണയാത്ത ഒരു കൊച്ചുകൂരയിരിപ്പുണ്ട്. മനഃസ്സമാധാനം തളംകെട്ടി...

Read more
error: Content is protected !!
×