മുഹമ്മദ് ബിശ്ര്‍ അദനി മോങ്ങം

മുഹമ്മദ് ബിശ്ര്‍ അദനി മോങ്ങം

ഖസ്വീദത്തുല്‍ വിത്‌രിയ്യ: വേറിട്ട പ്രവാചക കാവ്യം

Photo by Birmingham Museums Trust on Unsplash

മദീനയിലേക്കെത്താനായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ട് തോട്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി വില്‍പ്പന നടത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു അനുരാഗിയെ നിങ്ങള്‍ പലതവണ കേട്ടിരിക്കും. ശ്രമങ്ങള്‍ പലതും നടത്തിയിട്ടും...

Read more

വരള്‍ച്ച: പ്രകൃതിയെ വെടിഞ്ഞ് കൃത്രിമതയിലേക്കോ?

Photo-by-Olivier-Mesnage-on-Unsplash.jpg

സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നല്ലൊരു ജീവിതം സ്വപ്‌നമായിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പുകമഞ്ഞും അസഹ്യമായ ചൂടും ജല ദൗര്‍ലഭ്യവും ആകെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്‍ തന്റെ സുഖ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന...

Read more
error: Content is protected !!
×