മുഹമ്മദ് ബിശ്ര്‍ അദനി മോങ്ങം

മുഹമ്മദ് ബിശ്ര്‍ അദനി മോങ്ങം

Photo by Birmingham Museums Trust on Unsplash

ഖസ്വീദത്തുല്‍ വിത്‌രിയ്യ: വേറിട്ട പ്രവാചക കാവ്യം

മദീനയിലേക്കെത്താനായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ട് തോട്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി വില്‍പ്പന നടത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു അനുരാഗിയെ നിങ്ങള്‍ പലതവണ കേട്ടിരിക്കും. ശ്രമങ്ങള്‍ പലതും നടത്തിയിട്ടും...

Photo-by-Olivier-Mesnage-on-Unsplash.jpg

വരള്‍ച്ച: പ്രകൃതിയെ വെടിഞ്ഞ് കൃത്രിമതയിലേക്കോ?

സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നല്ലൊരു ജീവിതം സ്വപ്‌നമായിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പുകമഞ്ഞും അസഹ്യമായ ചൂടും ജല ദൗര്‍ലഭ്യവും ആകെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്‍ തന്റെ സുഖ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന...

error: Content is protected !!
×