മൻഷാദ് പറവൂർ

മൻഷാദ് പറവൂർ

ലേഖകൻ, വിദ്യാർത്ഥി

ഗ്യാൻവാപി; നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അലംഭാവചിത്രമോ?

ഗ്യാൻവാപി; നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അലംഭാവചിത്രമോ?

ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിനേറ്റ വലിയൊരു മുറിവായിരുന്നു ബാബരി മസ്ജിദ് ധ്വംസനം. ബാബരിയുടെ വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദും. അന്നു കർസേവകർ മുഴക്കിയ "കാശി മധുര ബാക്കി ഹെ" യെന്ന...

error: Content is protected !!
×