മുഹമ്മദ് മുനവ്വിര്‍ അദനി അയിരൂര്‍

മുഹമ്മദ് മുനവ്വിര്‍ അദനി അയിരൂര്‍

Islamic

ശൈഖുന്നുജൂം പെരുമുഖം ബീരാന്‍ കോയ ഉസ്താദ്: വെളിച്ചം പകര്‍ന്ന നാളുകള്‍

എന്തിനാണ് അറിവ്? ഈ അന്വേഷണം ചെന്നവസാനിക്കുന്നത് അറിവിന്റെ പാഠമനുസരിച്ച് കര്‍മം ചെയ്യാന്‍ എന്ന ഉത്തരത്തിലാണ്. വിശ്രുത യമനീ പണ്ഡിതന്‍ അല്‍ ഹബീബ് ഹസന്‍ അശ്ശ്വാത്വിരീ (റ) കുറിക്കുന്നു:...

മൗലിദ്: വായനകളുടെ  രീതിശാസ്ത്രം

മൗലിദ്: വായനകളുടെ രീതിശാസ്ത്രം

നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും മാലമൗലിദുകള്‍ സജീവമായി ചൊല്ലിവരുന്നു. നമ്മുടെ പൂര്‍വികരെല്ലാം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ദൂരീകരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം മാലമൗലിദുകളായിരുന്നു. മാറാവ്യാധികളായ രോഗങ്ങശളെത്തൊട്ടും ദാരിദ്ര്യത്തെത്തൊട്ടുമെല്ലാമുള്ള കാവല്‍ തേടുന്നതിന് മന്‍ഖൂസ് മൗലിദായിരുന്നു...

error: Content is protected !!
×