നജീബ് മൂടാടി

നജീബ് മൂടാടി

എഴുത്തുകാരൻ, പ്രവാസി

ഗൾഫ് പ്രവാസലോകത്തെ ഫാമിലി ജീവിതം

ഗൾഫ് പ്രവാസലോകത്തെ ഫാമിലി ജീവിതം

"ഓനും ഓളും ഗൾഫിലാ... രണ്ടാക്കും നല്ല ജോലി. മക്കളും അവിടെ പഠിക്കുന്നു.. എപ്പളെങ്കിലും നാട്ടില് വന്നാലായി.. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊരു അടിയന്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓല്ക്ക് വരാൻ കൂടൂല.......

XPhoto-by-Steven-HWG-on-Unsplash.jpg

സഹതാപമല്ല; പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത്

'വിജയത്തിന്റെ പടികള്‍ ചവിട്ടിക്കയറുക' എന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും പടിക്കെട്ടുകള്‍ കാരണം തോറ്റു പോകുന്ന ഒരുപാട്...

error: Content is protected !!
×