അബ്ദുൽ ബാസിത് ഒ.പി

അബ്ദുൽ ബാസിത് ഒ.പി

വിദ്യാർത്ഥി, എഴുത്തുകാരൻ

ഹജ്ജിന്റെ സ്മൃതിക്കാഴ്ചകൾ

ഹജ്ജിന്റെ സ്മൃതിക്കാഴ്ചകൾ

സത്യം! മരുഭൂമിയെ ഞാൻ തഴുകുകയാണ്. ഇളംകാറ്റിൻ്റെ ചാരുത ഇമ്പംകൊള്ളിക്കുന്നു. മക്കയും മദീനയും എൻ്റെ പ്രേമഭൂമിയായിരിക്കുന്നു. മുത്ത്നബിയുടെ താലോലങ്ങളോതി മരുഭൂമിയിലൂടെ അലിഞ്ഞുനീങ്ങുമ്പോൾ കല്ലും മണ്ണും മുൾച്ചെടികളും സഹന -...

ബീവി ആയിഷ(റ): നിലാവിൽ പൂത്ത സുഗന്ധം

ബീവി ആയിഷ(റ): നിലാവിൽ പൂത്ത സുഗന്ധം

ഇന്ന് ആഇശ(റ)യുടെ വിവാഹമാണ്. ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മഹതിയെ തിരുനബി(സ്വ)യുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുകാരികൾ ആനയിച്ചു. മക്കയിലെ സാമാന്യം വലിയ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആഇശ(റ) വരുന്നത്. തിരുനബി(സ്വ)യുടെ ഉറ്റകൂട്ടുകാരനും മക്കയിലെ പ്രമുഖ...

ബീവി ഖദീജ(റ); വെളിച്ചത്തെ കൈപിടിച്ച നേരങ്ങൾ

ബീവി ഖദീജ(റ); വെളിച്ചത്തെ കൈപിടിച്ച നേരങ്ങൾ

ഇതെന്താണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? നിലത്തു നാലുവര വരച്ചു തിരുനബി(സ്വ) അനുചരരോട് ചോദിച്ചു. അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനുമറിയും നബിയേ... അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. തിരുനബി(സ്വ) വിശദീകരിച്ചു, സ്വർഗീയ വനിതകളിൽ ഏറ്റവും...

error: Content is protected !!
×