ഒരു പള്ളിയുടെ കഥ; ഒരു വാക്കിന്റെ പുലര്‍ച്ചയുടെയും

അനുഭവത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ തുടങ്ങാം. അനുഭവത്തെക്കാള്‍ വലിയ പാഠമില്ലല്ലോ!. ജീവിതത്തിന്റെ ഇതുവരേയുള്ള യാത്രയിലെല്ലാം പാഠമുള്‍ക്കൊണ്ടത് അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുമായിരുന്നു. 1997 ജൂണ്‍ ആറിനാണ് മസ്ജിദുന്നൂറില്‍...

കൊടിഞ്ഞിയില്‍ പൂത്ത പൂമരം

മരിച്ചാലും ചിലര്‍ നമ്മുടെ മനസ്സുകളില്‍ നിത്യവസന്തമായി ജീവിക്കും. അതിനുള്ള കാരണം അവര്‍ നമ്മില്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണ്. മരണത്തിന് ശരീരത്തെയല്ലെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കൂ! ഓര്‍മകളെന്നും ഇവിടെ നിറഞ്ഞു ജീവിക്കുമല്ലോ....

തങ്ങളെ ഓളെന്നെ ശപിച്ചതാണ്

അതിസമ്പനായ ഒരു സുഹൃത്ത്. നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ്. മലപ്പുറത്ത് നിന്നും കുറച്ച് ദൂരയാണെങ്കിലും ഞാന്‍ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്തെല്ലാം എന്നെ സന്ദര്‍ശിക്കും. അയാളുടെ ആസ്തിയെത്രയാണെന്ന് അയാള്‍ക്ക് തന്നെ അറിയില്ല...

error: Content is protected !!
×