സഫ്‌വാനുൽ നബീൽ

സഫ്‌വാനുൽ നബീൽ

ലേഖകൻ, വിദ്യാർത്ഥി

വിദ്വേഷവ്യാപാരത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

വിദ്വേഷവ്യാപാരത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

സ്വാതന്ത്രാനന്തര കാലത്തുണ്ടായ കോൺഗ്രസിന്റെ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പയറ്റാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഒരൊറ്റ നേതാവ്...

error: Content is protected !!
×