നിരാശയുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മൾ അതിജീവിക്കും.

കുറ്റത്തേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കുറ്റം സ്വാഭാവികവൽകരിക്കൽ. റിയാസ് മൗലവി വധക്കേസിൻ്റെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു. നൂറോളം തെളിവുകളുള്ള ഒരു കേസിൽ, അനവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും മതിയായ തെളിവില്ലെന്ന പേരിൽ പ്രതികളെ...

വർഗീയവിഭജനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത മലപ്പുറം

ഒരു കളവ് ആയിരം തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമാകുമെന്ന ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രമാണ് ഫാസിസം എക്കാലവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രം തന്നെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളും...

error: Content is protected !!
×